Veiligheidsvoorschriften bij vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer

Op internationaal gebied is er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uitgebreide regelgeving. Die regels zijn er voor het vervoer over het water (zee- en binnenvaart), over het spoor en over de weg. De regels zijn omvangrijk en vaak ingewikkeld, maar absoluut noodzakelijk om onz gezondheid en het milieu te beschermen.

Over land

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) regelt de verpakking, identificatie en voorwaarden waarbinnen het transport over land van gevaarlijke goederen is toegestaan.

Door de lucht

IATA (International Air Transport Organisation) regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De klasse indeling loopt gelijk aan het ADR, maar deze regeling bevat specifieke zaken welke met het vervoer in vliegtuigen te maken hebben, zoals afwijkende verpakkingen e.d.

Over zee

IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ook hier loopt de klasse indeling gelijk aan het ADR. In deze regeling zijn echter de specifieke zaken voor het zeevervoer opgenomen.

M/V Hyundai Fortune kwam enige jaren geleden in het nieuws doordat het achterschip voor de kust van Jemen na een explosie volledig uitbrandde. Aan boord bevonden zich ook een aantal containers voor ons. Dankzij deugdelijke documentatie waren de hulpdiensten onmiddelijk op de hoogte van de risico's.
Het schip is na herstel onder de naam MSC Fortunate op India gaan varen voor de Mediterranean Shipping Company.